aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* polskie podpisy na wykresach symulacjiHEADmasterWillowSprig2021-07-134-3/+3
* Powrót do wczesniejszej numeracji rozdziałów, kilka drobnych korektWillowSprig2021-07-093-10/+24
* Uzupełnienie odp. R1, zmiana struktury rozdziałówWillowSprig2021-07-092-3/+3
* Rozszerzony rozdz. 3, poprawiona bibliografiaWillowSprig2021-07-092-17/+29
* Poprawiona sierotamiszkoo2021-07-091-1/+1
* Dodana literaturamiszkoo2021-07-092-6/+47
* Drobna zmiana w odp. na rec2WillowSprig2021-07-091-1/+1
* Rozwinięcie angielskich nazwmiszkoo2020-02-191-2/+2
* Poprawione bo łączeniumiszkoo2020-02-191-4/+2
* Merge branch 'master' of https://github.com/LabAcoustics/WFS-Pi-Artykulmiszkoo2020-02-193-22/+28
|\
| * Poprawka w bibliografiiWillowSprig2020-02-183-30/+29
* | Dodana sekcja Systemu syntezy pola akustycznego, gdzie odniesiono sięmiszkoo2020-02-192-7/+27
|/
* Gotowa odp. na recenzję 2WillowSprig2020-02-181-10/+9
* Merge branch 'master' of https://github.com/LabAcoustics/WFS-Pi-ArtykulWillowSprig2019-12-022-2/+6
|\
| * Poprawiona dewiacjamiszkoo2019-12-022-3/+3
* | Szkice obu recenzji po poprawkach tego, co wiedzieliśmyWillowSprig2019-12-022-9/+41
|/
* Merge branch 'master' of https://github.com/LabAcoustics/WFS-Pi-ArtykulWillowSprig2019-12-021-38/+44
|\
| * Merge branch 'master' of https://github.com/LabAcoustics/WFS-Pi-Artykulmiszkoo2019-12-022-46/+82
| |\
| * | Poprawionymiszkoo2019-12-021-38/+44
* | | Szkic odp. na recenzję 1WillowSprig2019-12-021-4/+20
| |/ |/|
* | Odp na recenzję 2WillowSprig2019-12-022-46/+82
|/
* recenzja 2 skończonamiszkoo2019-12-021-2/+4
* Odopowiedź 2miszkoo2019-12-022-2/+3
* Wprowadzono poprawkimiszkoo2019-11-122-15/+59
* Bez synchronizacji pdf-ówWillowSprig2019-11-125-0/+3
* Dodane recenzjemiszkoo2019-11-122-0/+0
* Odpowiedzi na recenzjemiszkoo2019-11-124-0/+57
* Drobne poprawki - wersja wysłanaWillowSprig2019-03-292-14/+16
* Merge branch 'master' of https://github.com/LabAcoustics/WFS-Pi-ArtykulWillowSprig2019-03-292-16/+13
|\
| * Add oska langid.Szymon Mikulicz2019-03-291-2/+3
| * Merge branch 'master' of github.com:LabAcoustics/WFS-Pi-ArtykulSzymon Mikulicz2019-03-291-5/+4
| |\
| * \ Merge branch 'master' of github.com:LabAcoustics/WFS-Pi-ArtykulSzymon Mikulicz2019-03-292-10/+25
| |\ \
| * | | Fix autolang.Szymon Mikulicz2019-03-292-13/+9
* | | | Poprawki, wysłane do PPWillowSprig2019-03-291-3/+3
| |_|/ |/| |
* | | Jeszcze bardziej skompresowana geometriaWillowSprig2019-03-291-5/+4
| |/ |/|
* | Merge branch 'master' of https://github.com/LabAcoustics/WFS-Pi-ArtykulWillowSprig2019-03-296-77/+77
|\|
| * Smaller plot.Szymon Mikulicz2019-03-296-77/+77
* | Dodana referencja do OSKI, skrócone podsumowanieWillowSprig2019-03-292-11/+26
|/
* Repair titlesec.Szymon Mikulicz2019-03-291-7/+8
* Merge branch 'master' of github.com:LabAcoustics/WFS-Pi-ArtykulSzymon Mikulicz2019-03-291-9/+4
|\
| * Kompresja geometriiWillowSprig2019-03-291-9/+4
* | Not explicit.Szymon Mikulicz2019-03-291-7/+7
|/
* Zmieniony podpis wynikówWillowSprig2019-03-296-78/+78
|\
| * Merge branch 'master' of github.com:LabAcoustics/WFS-Pi-ArtykulSzymon Mikulicz2019-03-291-1/+3
| |\
| * | Enlarge plot.Szymon Mikulicz2019-03-296-90/+79
* | | Wyrzucone pomiary elektryczneWillowSprig2019-03-291-17/+5
| |/ |/|
* | Merge branch 'master' of https://github.com/LabAcoustics/WFS-Pi-ArtykulWillowSprig2019-03-295-129/+135
|\|
| * Redrow the plot.Szymon Mikulicz2019-03-295-129/+135
* | Uzasadnienie przetwarzania w częstotliwościWillowSprig2019-03-291-1/+3
|/
* Proste poprawki PawlikaWillowSprig2019-03-282-20/+19