aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Clarify licensing terms.HEADmasterSzymon Mikulicz2018-03-221-0/+5
* Fix READMEAshymad2018-01-251-5/+5
* Add READMEAshymad2018-01-251-0/+49
* Add licensev1Ashymad2018-01-251-0/+13
* Update aghdpl-imirAshymad2018-01-251-0/+0
* Poprawki wykresówAshymad2018-01-251-1/+1
* Prezentacja skończonaAshymad2018-01-257-0/+73
* Remove old resultsAshymad2018-01-231-0/+0
* Prezentacja v1Ashymad2018-01-231-0/+0
* Merge branch 'master' of github.com:Ashymad/praca.inzAshymad2018-01-151-1/+7
|\
| * Now it should compile without porblemsAshymad2018-01-141-1/+7
* | Załącznik B.Ashymad2018-01-151-2/+7
|/
* Stresczenie EN.Ashymad2018-01-141-5/+26
* Streszczenie PL.Ashymad2018-01-141-3/+29
* Szlify 1.Ashymad2018-01-141-8/+8
* Poprawki, faza 3.Ashymad2018-01-131-47/+50
* Poprawki, faza 2.7.Ashymad2018-01-131-12/+14
* Poprawki, faza 2.6.Ashymad2018-01-131-48/+54
* Poprawki, faza 2.5.Ashymad2018-01-131-16/+20
* Poprawki, faza 2.4.Ashymad2018-01-131-22/+31
* Poprawki, faza 2.3.Ashymad2018-01-132-33/+36
* Poprawki faza 2.1Ashymad2018-01-131-53/+61
* Uzasadnienie wyboru pakietów.Ashymad2018-01-131-23/+29
* Poprawki -- faza 1.Ashymad2018-01-121-20/+26
* Daty odwiedziń.Ashymad2018-01-121-9/+20
* Kod żr. zamiast Tab.Ashymad2018-01-121-13/+13
* Hide links.Ashymad2018-01-121-1/+1
* Merge branch 'master' of github.com:Ashymad/praca.inzAshymad2018-01-120-0/+0
|\
| * Usuń nawiasy z nazwy specjalizajiAshymad2018-01-111-1/+1
* | Kod żr. zamiast Tab.Ashymad2018-01-121-33/+38
* | Usuń nawiasy z nazwy specjalizajiAshymad2018-01-121-1/+1
|/
* Add bibliography to docxAshymad2018-01-111-1/+1
* Odnośniki umiejscowione.Ashymad2018-01-101-40/+40
* Bibliografia zakończona,Ashymad2018-01-101-24/+254
* Poprawki + początek bibliografii.Ashymad2018-01-102-72/+28
* Zakończenie.Ashymad2018-01-091-1/+24
* Wstęp.Ashymad2018-01-091-12/+110
* Poprawki + dalsze kierunki badań.Ashymad2018-01-091-12/+34
* Script to convert to docxAshymad2018-01-091-0/+3
* Reszta opisu MATLABa.Ashymad2018-01-081-1/+95
* Opis interfejsu MATLABa.Ashymad2018-01-081-1/+13
* Opis silnika rysującego w MATLABie.Ashymad2018-01-081-3/+13
* Początek opisu MATLABa.Ashymad2018-01-081-2/+25
* Opis Julii.Ashymad2018-01-071-18/+133
* Skończony opis Scilaba.Ashymad2018-01-071-1/+104
* Koniec opisu GNU Octave.Ashymad2018-01-061-21/+79
* Opis interfejsów w GNU Octave.Ashymad2018-01-061-0/+12
* Dalszy opis GNU Octave.Ashymad2018-01-061-2/+24
* Początek opisu GNU Octave.Ashymad2018-01-061-14/+29
* Prawie skończony opis Anacondy.Ashymad2018-01-051-4/+68