aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/praca.tex
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Poprawa opisu makra \sex{}Szymon Mikulicz2019-07-211-1/+1
* Ujednolicenie położenia nawiasówSzymon Mikulicz2019-07-211-2/+2
* Change depreciated edtf format to isoSzymon Mikulicz2019-07-211-1/+1
* Usunięcie ostrzerzeń z pracy (#1)v2.0Sylwester Rąpała2019-07-201-32/+32
* Poprawiona "tematyka pracy dyplomowej"Szymon Mikulicz2019-07-201-0/+3
* Poprawa strony tytułowej.Szymon Mikulicz2019-07-201-2/+2
* Przecinki między polami wpisu bibliografiioswiadczeniaWillowSprig2019-06-291-0/+11
* Poprawione oświadczeniaWillowSprig2019-06-291-0/+6
* Przykład użycia środowisko program.Ashymad2018-01-191-1/+1
* Przykładowy załącznik.Ashymad2018-01-191-8/+17
* Interlinia 1 w spisie + bibliografia w spisieAshymad2018-01-191-1/+4
* Ustęp w streszczeniu.Ashymad2018-01-191-3/+10
* Makra tylko wczytywane jeśli klasa==aghdplAshymad2018-01-191-35/+38
* Ustawienia lstlisting.Ashymad2018-01-191-2/+23
* Czcionka matematyczna Times.Ashymad2018-01-191-0/+1
* Naprawa ostrzeżeń bibtexa.Ashymad2018-01-191-1/+2
* Blokada floatów.Ashymad2018-01-191-0/+18
* Środowisko float do kodu źródłowego.Ashymad2018-01-191-0/+10
* Dodatkowe pakiety.Ashymad2018-01-191-9/+13
* Gdy wybrana opcja en, angielski tytuł na 1 stronie też.Ashymad2017-12-111-2/+2
* Automatyczna zmiana odmiany wyrazów ze względu na płećrotypo2017-12-101-1/+12
|\
| * Podpis tabeli to Tab. wdg wytycznych.Ashymad2017-12-101-1/+1
| * Polskie znaki wp planie.Ashymad2017-12-101-4/+4
| * Modyfikowalny plan pracy.Ashymad2017-12-101-0/+11
* | Automatyczna zmiana odmiany wyrazów ze względu na płećrotypo2017-12-101-0/+1
|/
* Poprawki do streszczenia.Ashymad2017-12-091-2/+2
* Dodane streszczenia PL i ENrotypo2017-12-081-5/+9
* Plan pracy dodany.Ashymad2017-12-081-1/+5
* Poprawiona tabelka.Ashymad2017-12-081-1/+1
* Dodane oświadczenie o przekazaniu praw autorskichrotypo2017-12-081-5/+3
* Poprawione oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracyrotypo2017-12-081-5/+9
* Dolna tabelka poprawiona.Ashymad2017-12-081-1/+1
* Poprawiona strona tytułowarotypo2017-12-081-6/+7
* Times 12pt.Ashymad2017-12-061-3/+3
* Zmiana wydziału, katedry i kierunku.Ashymad2017-12-051-3/+3
* BibTeX jest przestarzału.Ashymad2017-12-051-2/+2
* Oryginalna klasaAshymad2017-12-051-0/+180