aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Przecinki między polami wpisu bibliografiioswiadczeniaWillowSprig2019-06-291-0/+11
* Poprawione oświadczeniaWillowSprig2019-06-291-0/+6
* Poprawione oświadczenia i kolejność stronWillowSprig2019-06-291-271/+323
* Merge branch 'master' of github.com:Ashymad/aghdpl-imir1.1Ashymad2018-01-191-0/+4
|\
| * Link do pobrania.Szymon Mikulicz2017-12-141-0/+4
* | Przykład użycia środowisko program.Ashymad2018-01-192-2/+4
* | Poprawki błędów.Ashymad2018-01-191-7/+7
* | Większa interlinia w tytule.Ashymad2018-01-191-246/+246
* | Przykładowy załącznik.Ashymad2018-01-192-8/+26
* | Bug naprawiony.Ashymad2018-01-191-37/+37
* | Interlinia 1 w spisie + bibliografia w spisieAshymad2018-01-191-1/+4
* | Ustęp w streszczeniu.Ashymad2018-01-191-3/+10
* | Makra tylko wczytywane jeśli klasa==aghdplAshymad2018-01-191-35/+38
* | Ustawienia lstlisting.Ashymad2018-01-191-2/+23
* | Czcionka matematyczna Times.Ashymad2018-01-191-0/+1
* | Naprawa ostrzeżeń bibtexa.Ashymad2018-01-191-1/+2
* | Blokada floatów.Ashymad2018-01-191-0/+18
* | Środowisko float do kodu źródłowego.Ashymad2018-01-191-0/+10
* | Dodatkowe pakiety.Ashymad2018-01-191-9/+13
|/
* Pozbycie się pustej strony po poodziękowaniach.v1.0Ashymad2017-12-141-4/+1
* Gdy wybrana opcja en, angielski tytuł na 1 stronie też.Ashymad2017-12-112-3/+7
* Poprawione wykrywanie płci.Ashymad2017-12-101-15/+5
* Automatyczna zmiana odmiany wyrazów ze względu na płećrotypo2017-12-102-13/+19
|\
| * Podpis tabeli to Tab. wdg wytycznych.Ashymad2017-12-101-1/+1
| * Polskie znaki wp planie.Ashymad2017-12-101-4/+4
| * Modyfikowalny plan pracy.Ashymad2017-12-102-9/+14
| * Merge branch 'master' of github.com:Ashymad/aghdpl-imirAshymad2017-12-101-1/+36
| |\
| * | Poprawione oświadczenie, zgodnie z formatką.Ashymad2017-12-101-3/+4
* | | Automatyczna zmiana odmiany wyrazów ze względu na płećrotypo2017-12-102-3/+18
| |/ |/|
* | Merge branch 'master' of https://github.com/Ashymad/aghdpl-imirrotypo2017-12-103-16/+31
|\|
| * Poprawka.Ashymad2017-12-101-1/+1
| * Dodane poprawne formatki stron.Ashymad2017-12-101-1/+10
| * Dodani autorzy.Ashymad2017-12-091-1/+3
| * Poprawki do streszczenia.Ashymad2017-12-092-14/+18
* | Dodane oświadczenie o odpowiedzialności karnejrotypo2017-12-101-1/+36
|/
* Błedy kompilacji poprawione.Ashymad2017-12-081-2/+2
* Dodane streszczenia PL i ENrotypo2017-12-082-35/+99
* Poprawki do planu pracyrotypo2017-12-081-5/+5
* Plan pracy dodany.Ashymad2017-12-082-25/+94
* Poprawiona tabelka.Ashymad2017-12-082-3/+2
* Merge branch 'master' of github.com:Ashymad/aghdpl-imirAshymad2017-12-082-71/+157
|\
| * Dodane oświadczenie o przekazaniu praw autorskichrotypo2017-12-082-6/+44
| * Poprawione oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracyrotypo2017-12-082-65/+113
* | Single spacing in title.Ashymad2017-12-081-1/+1
|/
* Dolna tabelka poprawiona.Ashymad2017-12-082-6/+6
* Merge branch 'master' of github.com:Ashymad/aghdpl-imirAshymad2017-12-082-35/+35
|\
| * Poprawiona strona tytułowarotypo2017-12-082-32/+39
* | WiPAshymad2017-12-082-8/+16
|/
* Druk jednostronny.Ashymad2017-12-062-2/+2
* pdf usuniętyAshymad2017-12-061-0/+0