aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Fix compilation: unmatched brace.HEADv2.1masterSzymon Mikulicz2019-07-221-1/+1
* Wyrównanie podziękowań do prawejWillowSprig2019-07-211-1/+3
* Poprawa opisu makra \sex{}Szymon Mikulicz2019-07-211-1/+1
* Ujednolicenie położenia nawiasówSzymon Mikulicz2019-07-211-2/+2
* Change depreciated edtf format to isoSzymon Mikulicz2019-07-211-1/+1
* Poprawka PL na EN w SummarySzymon Mikulicz2019-07-211-2/+2
* Usunięcie ostrzerzeń z pracy (#1)v2.0Sylwester Rąpała2019-07-205-78/+68
* Linki do stron IMIRu zamiast do (nieaktulanych) PDFówSzymon Mikulicz2019-07-201-10/+3
* Drobne poprawki.Szymon Mikulicz2019-07-201-4/+4
* Automatyczny wybór typu pracy w "oświadczeniu studenta"Szymon Mikulicz2019-07-201-2/+1
* Poprawiona "tematyka pracy dyplomowej"Szymon Mikulicz2019-07-202-52/+53
* The s should not have been there.Szymon Mikulicz2019-07-201-1/+1
* Poprawa streszczenia EN.Szymon Mikulicz2019-07-201-15/+22
* Poprawa streszczenia PLSzymon Mikulicz2019-07-201-15/+22
* Zwiększenie odstępów na 2 stronie.Szymon Mikulicz2019-07-201-73/+77
* Poprawa strony tytułowej.Szymon Mikulicz2019-07-202-34/+27
* Merge pull request #2 from Ashymad/oswiadczeniaSzymon Mikulicz2019-07-202-271/+340
|\
| * Przecinki między polami wpisu bibliografiioswiadczeniaWillowSprig2019-06-291-0/+11
| * Poprawione oświadczeniaWillowSprig2019-06-291-0/+6
| * Poprawione oświadczenia i kolejność stronWillowSprig2019-06-291-271/+323
|/
* Merge branch 'master' of github.com:Ashymad/aghdpl-imir1.1Ashymad2018-01-191-0/+4
|\
| * Link do pobrania.Szymon Mikulicz2017-12-141-0/+4
* | Przykład użycia środowisko program.Ashymad2018-01-192-2/+4
* | Poprawki błędów.Ashymad2018-01-191-7/+7
* | Większa interlinia w tytule.Ashymad2018-01-191-246/+246
* | Przykładowy załącznik.Ashymad2018-01-192-8/+26
* | Bug naprawiony.Ashymad2018-01-191-37/+37
* | Interlinia 1 w spisie + bibliografia w spisieAshymad2018-01-191-1/+4
* | Ustęp w streszczeniu.Ashymad2018-01-191-3/+10
* | Makra tylko wczytywane jeśli klasa==aghdplAshymad2018-01-191-35/+38
* | Ustawienia lstlisting.Ashymad2018-01-191-2/+23
* | Czcionka matematyczna Times.Ashymad2018-01-191-0/+1
* | Naprawa ostrzeżeń bibtexa.Ashymad2018-01-191-1/+2
* | Blokada floatów.Ashymad2018-01-191-0/+18
* | Środowisko float do kodu źródłowego.Ashymad2018-01-191-0/+10
* | Dodatkowe pakiety.Ashymad2018-01-191-9/+13
|/
* Pozbycie się pustej strony po poodziękowaniach.v1.0Ashymad2017-12-141-4/+1
* Gdy wybrana opcja en, angielski tytuł na 1 stronie też.Ashymad2017-12-112-3/+7
* Poprawione wykrywanie płci.Ashymad2017-12-101-15/+5
* Automatyczna zmiana odmiany wyrazów ze względu na płećrotypo2017-12-102-13/+19
|\
| * Podpis tabeli to Tab. wdg wytycznych.Ashymad2017-12-101-1/+1
| * Polskie znaki wp planie.Ashymad2017-12-101-4/+4
| * Modyfikowalny plan pracy.Ashymad2017-12-102-9/+14
| * Merge branch 'master' of github.com:Ashymad/aghdpl-imirAshymad2017-12-101-1/+36
| |\
| * | Poprawione oświadczenie, zgodnie z formatką.Ashymad2017-12-101-3/+4
* | | Automatyczna zmiana odmiany wyrazów ze względu na płećrotypo2017-12-102-3/+18
| |/ |/|
* | Merge branch 'master' of https://github.com/Ashymad/aghdpl-imirrotypo2017-12-103-16/+31
|\|
| * Poprawka.Ashymad2017-12-101-1/+1
| * Dodane poprawne formatki stron.Ashymad2017-12-101-1/+10
| * Dodani autorzy.Ashymad2017-12-091-1/+3