summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--raport/Raport.Rnw43
1 files changed, 29 insertions, 14 deletions
diff --git a/raport/Raport.Rnw b/raport/Raport.Rnw
index cd8be4b..f5105b4 100644
--- a/raport/Raport.Rnw
+++ b/raport/Raport.Rnw
@@ -19,6 +19,7 @@
\usepackage{amsmath, amssymb, amsfonts}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{setspace}
+\usepackage[shortcuts]{extdash}
\usepackage{fontspec,xunicode}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{booktabs}
@@ -489,7 +490,10 @@ ggplot(data=dafr, aes(x=rep(xticks,4), y=value, group=variable)) +
pełna sala gimnazjalistów, toteż przyjeto dosyć wysokie tło
\SI{65}{\decibel}.
\item
- Zdecydowano się na poziom w okolicach od \num{85} do \SI{90}{\decibel}
+ Zrozumiałośc mowy jest w tej sali priorytetem, toteż wymagano
+ przynajmniej dobrej (STI > 0.6).
+ \item
+ Zdecydowano się na poziom w okolicach od \num{80} do \SI{90}{\decibel}
na sali.
\end{itemize}
@@ -568,7 +572,7 @@ ggplot(data=dafr, aes(x=rep(xticks,4), y=value, group=variable)) +
\item
Rysunek \ref{fig:sti} przedstawia rozkład STI w sali
\end{itemize}
-<<stat, fig.cap="Rozkłady poziomów ciśnienia z symulacji">>=
+<<stat, fig.height=4, fig.cap="Rozkłady poziomów ciśnienia z symulacji">>=
dta <- list(x250=c(88.5, 89.0, 89.5, 90.0, 90.5, 91.0, 91.5, 92.0),
y250=c(12.7, 22.7, 15.6, 8.1, 13.8, 15.6, 10.8, 0.6),
x500=c(85.5, 86.0, 86.5, 87.0, 87.5, 88.0, 88.5, 89.0),
@@ -609,43 +613,43 @@ ggplot() +
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{Images/SPL250Hz.png}
- \caption{Widok na scenę modelu}
+ \caption{Mapa rozkładu ciśnienia akustycznego dla \SI{250}{\hertz}}
\label{fig:spl250}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{Images/SPL500Hz.png}
- \caption{Widok na scenę modelu}
+ \caption{Mapa rozkładu ciśnienia akustycznego dla \SI{500}{\hertz}}
\label{fig:spl500}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{Images/SPL1kHz.png}
- \caption{Widok na scenę modelu}
+ \caption{Mapa rozkładu ciśnienia akustycznego dla \SI{1}{\kilo\hertz}}
\label{fig:spl1k}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{Images/SPL2kHz.png}
- \caption{Widok na scenę modelu}
+ \caption{Mapa rozkładu ciśnienia akustycznego dla \SI{2}{\kilo\hertz}}
\label{fig:spl2k}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{Images/SPL4kHz.png}
- \caption{Widok na scenę modelu}
+ \caption{Mapa rozkładu ciśnienia akustycznego dla \SI{4}{\kilo\hertz}}
\label{fig:spl4k}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{Images/SPLSUM.png}
- \caption{Widok na scenę modelu}
+ \caption{Mapa sumarycznego rozkładu ciśnienia akustycznego}
\label{fig:splsum}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{Images/STI.png}
- \caption{Widok na scenę modelu}
+ \caption{Mapa rozkładu STI}
\label{fig:sti}
\end{figure}
@@ -653,10 +657,21 @@ ggplot() +
\begin{itemize}
\item
- Uzyskano porządane poziomy ciśnienia w pomieszczeniu
- \item
- Mimo wysokiego tła uzyskano STI w całej sali większe od \num{0.6} co
- oznacza dobrą zrozumiałoś, ma to szczególne znaczenie w przypadku tej
- sali jako sali do przemówień.
+ Udało się uzyskać założonego poziomu ciśnienia akustycznego dla
+ wszystkich częstotliwości. Jak obrazują mapy rozkładów (rys.
+ \ref{fig:spl250}\-/\ref{fig:spl4k}) oraz hostagramy wystąpnień (rys.
+ \ref{fig:stat}) Wszystkie pasma częstotliwościowe w dużej mierze
+ mieszczą się w założonym zakresie 80\-/\SI{90}{\decibel}, choć wyższe
+ częstotliwości nie są tak równomiernie rozłożone jak niższe. Natomiast
+ poziom sumaryczny jest dosyć równomiernie rozłożony na sali, w
+ okolicach \SI{95}{\decibel} (rys. \ref{fig:splsum}). Istnieje możliwość
+ zwiększenia poziomu zwiększając moc podawaną na zestawy głośnikowe w
+ celu stworzenia warunków optymalnych do nagłośnienia koncertu.
+ \item
+ Mimo wysokiego tła uzyskano STI w całej sali większe od \num{0.6} (rys.
+ \ref{fig:sti}) co oznacza dobrą zrozumiałoś, ma to szczególne znaczenie
+ w przypadku tej sali jako sali do przemówień. Istnieje niewielki
+ problem w postaci niższej wartości tego parametru w pierwszych rzędach
+ niż w pozostałych.
\end{itemize}
\end{document}