index
NameDescriptionOwnerIdleLinks
Ashymad
AshymadMysterious Project15 monthssummarylogtree
comedigetMysterious Project16 monthssummarylogtree
comedilibSafe rust wrapper for COMEDI userspace library16 monthssummarylogtree
comedilib-sysRaw FFi bindings for comedilib16 monthssummarylogtree
audio_sync_measurementMysterious Project16 monthssummarylogtree
ptp-rsMysterious Project20 monthssummarylogtree
DotfilesMysterious Project22 monthssummarylogtree
fortraithForth for Rust's trait system23 monthssummarylogtree
gentoo-overlayGentoo overlay24 monthssummarylogtree
kpxcnmKeePassXC Native Messaging client library for Python3 yearssummarylogtree
praca.mgrMysterious Project3 yearssummarylogtree
IOLAIdentification Of Lossy Audio - Main Repo3 yearssummarylogtree
IOLA.jlIdentification Of Lossy Audio - Julia Module3 yearssummarylogtree
aghdpl-imirKlasa LaTeX aghdpl dla wydziału IMiR3 yearssummarylogtree
Little-ScriptsMysterious Project3 yearssummarylogtree
bancomMulti-band compressor plugin in JUCE3 yearssummarylogtree
python-mma8451Python library for mma8451 family of MEMS accelerometers3 yearssummarylogtree
ABACI-OSKAMysterious Project3 yearssummarylogtree
TeXtemplatesMysterious Project3 yearssummarylogtree
PlanetsDemo space game in Unity3 yearssummarylogtree
OSKA-Pi-MEMSWibroakustyczna stacja pomiarowa oparta o mikrokomputer Raspberry Pi4 yearssummarylogtree
ProjektSIMysterious Project4 yearssummarylogtree
OKiS_ZielonkaMysterious Project4 yearssummarylogtree
FlabbitD3Mysterious Project4 yearssummarylogtree
LAS-MEGAMysterious Project4 yearssummarylogtree
praca.inzAnaliza porównawcza wybranych cech pakietów obliczeniowych w perspektywie ogó...4 yearssummarylogtree
SJP_CrawlerComment counter for sjp.pl5 yearssummarylogtree
SimpleQtChatClientMysterious Project5 yearssummarylogtree
SimpleQtChatServerMysterious Project5 yearssummarylogtree
ABC2wavABC notation reader/player for GNU Octave5 yearssummarylogtree
SudokuGeneratorInefficient and unnecessarily complicated sudoku solver/generator5 yearssummarylogtree
JuliaModulesMysterious Project5 yearssummarylogtree
LabAcoustics
WFS-Pi-ArtykulMysterious Project10 monthssummarylogtree
piwfsRaspberry Pi based wave field synthesis system15 monthssummarylogtree
piwfs-utilsUtilities for the piwfs project17 monthssummarylogtree
krfrpiMysterious Project3 yearssummarylogtree
SpringsStudio
BortzDōbutsu shōgi clone for Android.4 yearssummarylogtree